twitter
rss

http://pkgseriampang.org/sal/bm_sr/sal_8/latihan1.htmA)

salahbetul
Kamu berasal dari manakah ?
Apa nama pengawas itu ?
Bila ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama siapa ?
Kamu berasal dari mana ?
Siapakah nama pengawas itu ?
Bilakah ayah akan pulang ?
Binatang peliharaan awak bernama apa ?

B)
1.     Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa.
2.     Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang saja.
3.     Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.
4.      Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:
  • Nama kucing ini siapa? (salah)
  • Nama kucing ini apa? (betul)
  • Apa nama anak saudara ini? (salah)
  • Siapa nama anak saudara ini? (betul)

click to view teknik pengajaran bahasa MelayuKata Tanya


http://3.bp.blogspot.com/-TP3a2TF7_vQ/UKT6Sti4QtI/AAAAAAAAARw/aXUOMqkd-hE/s1600/0116.gif
  • Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat tanya.
  • Tanda tanya (?) diletakkan di akhir ayat apabila ayat tanya ditulis.
  • Kata tanya dan penggunaannya.

Kata tanya
Penggunaan
Contoh
bila
Untuk menanyakan masa dan waktu
Bilakah abang pulang dari sekolah ?
apa
Untuk menanyakan benda,haiwan, dan perkara.
Apakah yang terdapat dalam bakul itu?
mana
Untuk menanyakan tempat.
Di manakah kamu tinggal?
siapa
Untuk menanyakan orang.
Siapakah nama guru darjah kamu?
berapa
Untuk menanyakan jumlah, harga, atau bilangan
Berapakah harga sebiji epal ini ?
mengapa
Untuk menanyakan sebab?
Mengapakah Ali tidak hadir hari ini?
bagaimana
Untuk menanyakan hal, cara, keadaan, suasana.
Bagaimana caranya membuat laying-layang?
lagu kanak-kanak